Αντρέας Δημητρίου

Αντρέας Δημητρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Ανδρέας Δημητρίου ήταν ο ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΠΕ, το 1980. Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Ανδρέας Δημητρίου άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα με αμέτρητα επιτεύγματα και επιτυχίες και έχει καθιερώσει τη φήμη ενός από τους πιο αναγνωρισμένους και έμπειρους δικηγόρους στην Κύπρο.