Τραπεζικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΠΕ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο τραπεζικό δίκαιο και σε συναφή θέματα. Ως νομικοί σύμβουλοι των περισσότερων εμπορικών τραπεζών της χώρας, η εταιρεία ασχολείται καθημερινά με ζητήματα που προκύπτουν από το συνολικό φάσμα των τραπεζικών εργαλείων και προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια η Δικηγορική μας εταιρεία συνεργάζεται στενά με την Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Σ.Ε.Δ.Ι.Π.Ε.Σ), τον όμιλο εταιρειών διαχείρισης δανείων και ακινήτων Altamira, την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την AstroBank και άλλες εμπορικές τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων και ακινήτων.