Ανάκτηση Χρεών

Η σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και των πελατών τους είναι ιδιαίτερη και αναγκαία ως προς την συνέχιση της συνεργασίας. Η επιλογή εξειδικευμένου συνεργάτη που αναλαμβάνει την διαπραγμάτευση και είσπραξη οφειλών, επιτρέπει στην εταιρεία να αφοσιωθεί σε πιο ουσιώδες λειτουργίες της εταιρείας και παράλληλα να αποφύγει όσο το δυνατόν, τυχόν νομικά μέτρα και διαδικασίες που αναπόφευκτα θα επιφέρουν περισσότερα έξοδα, καθυστερήσεις αλλά και πλήγμα στις σχέσεις με τους πελάτες. Λόγω ενός ευρέως πελατειακού φάσματος, η ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. έχει δημιουργήσει έναν εξειδικευμένο τμήμα με καταρτισμένο προσωπικό, δια του οποίου γίνεται απαιτητή η είσπραξη του χρέους, πρώτα μέσω μιας εξωδικαστικής οδού και, τέλος μέσω της νομικής δικαστηριακής διαδικασίας. Οι υπεύθυνοι είσπραξης χρεών μας υποβάλλονται σε αυστηρή εκπαίδευση που καλύπτει όλες τις πτυχές της ανάκτησης χρέους, όπως νομικά μέτρα, τεχνικές επικοινωνίας, δεξιότητες διαπραγμάτευσης και πολλά άλλα. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας άμεση αποπληρωμή και την ανάκτηση του χρέους από τους οφειλέτες μέσα σε αυστηρές προθεσμίες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον εξειδικευμένο τομέα ανάκτησης οφειλών της εταιρείας μας εδώ