Εργατικό Δίκαιο

Οι δικηγόροι του γραφείου μας προσφέρουν συμβουλές, καθοδήγηση και νομική εκπροσώπηση σε περιπτώσεις εργατικών διαφορών, τόσο στο δικαστήριο, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα επίλυσης διαφορών ή και εξώδικων διαδικασιών. Προσφέρουμε συμβουλές και διαχειριζόμαστε όλες τις πτυχές του εργατικού δικαίου στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων: ζητήματα προσλήψεων, συμβάσεων εργασίας και τις διαδικασίες, τις εξαγορές και τις διαθέσεις, τις ίσες ευκαιρίες και τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας, τον τερματισμό της απασχόλησης και απολύσεων, καθώς και σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.