Αντώνης Δημητρίου στο TvOne για το πλαίσιο αφερεγγυότητας