Πρώτη δικαίωση κατόχων αξιογράφων από το δικαστήριο