Διοικητικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε τα τελευταία χρονιά εξειδικεύεται σε υποθέσεις που αφορούν επέμβαση του Κράτους στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, χειρίζεται πολλές προσφυγές σχετικές με αυτά τα θέματα. Ειδικότερα, προσφυγές εναντίον αποφάσεων της διοίκησης για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, επίταξη ακινήτων, επιβολή περιορισμών σε ακίνητα, αλλαγή πολεοδομικών ζωνών, επιστροφή ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί πλην όμως δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης, επιβολή όρων σε πολεοδομικές άδειες και άλλα. Η εξειδίκευση του δικηγορικού μας γραφείου έχει βοηθήσει πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων να προστατεύσουν επιτυχώς τα συμφέροντά τους.