Τραπεζικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΠΕ  διαθέτει μεγάλη και ποικίλη εμπειρία στο τραπεζικό δίκαιο και σε συναφή θέματα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως νομικού συμβούλου στις περισσότερες εγχώριες εμπορικές τράπεζες, η εταιρεία ασχολείται καθημερινά με ζητήματα που προκύπτουν από το άνοιγμα λογαριασμών, την τεκμηρίωση που χρησιμοποιείται από τις τράπεζες, τη λειτουργία και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, τα θέματα εμπιστευτικότητας των τραπεζών, τις πιστωτικές διευκολύνσεις και όλο το φάσμα των τραπεζικών εργαλείων και προϊόντων.

Τα τελευταία χρόνια η Δικηγορική μας εταιρεία συνεργάζεται στενά με την Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Σ.Ε.Δ.Ι.Π.Ε.Σ). Λόγω της στενής συνεργασίας μας, είμαστε σε θέση να επιτύχουμε υψηλότερα επιτόκια για καταθέσεις και χαμηλότερα επιτόκια δανείων προς τους πελάτες μας.

GET A FREE CONSULTATION

or Call Us: +1 234 567 890