Αστικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. διαθέτει εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν αστικές διαφορές. Έχουμε ασχοληθεί με διάφορα είδη αστικών υποθέσεων, όπως είναι η παράνομη επέμβαση σε ακίνητη περιουσία, παραβίαση συμφωνιών, αδικήματα αμέλειας, ατυχήματα κ.λ.π. Υπερασπιζόμαστε με επιτυχία και διαφυλάττουμε τα δικαιώματα και συμφέροντα πελατών μας σε υποθέσεις που αφορούν το αστικό δίκαιο στην Κύπρο.

Αντιλαμβανόμαστε τις απαιτήσεις των πελατών μας στα θέματα αστικού δικαίου και θέτουμε συγκεκριμένους στόχους. Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει καταρτισμένους δικηγόρους που υποστηρίζουν επάξια υποθέσεις που σχετίζονται με αστικά αδικήματα.