Ανάκτησης χρεών

Τα τελευταία χρόνια οι πελάτες που ζητούν την ανάκτηση του χρέους έχουν αυξηθεί δραματικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Λόγω του ευρύ πελατειακού φάσματος η  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό τμήμα με εξειδικευμένους νομικούς στο οποίο γίνεται απαιτητή η είσπραξη του χρέους, πρώτα μέσω μιας εξωδικαστικής οδού και, τέλος μέσω της νομικής  δικαστηριακής διαδικασίας.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας άμεση αποπληρωμή και την ανάκτηση του χρέους από τους οφειλέτες μέσα σε αυστηρές προθεσμίες.

GET A FREE CONSULTATION

or Call Us: +1 234 567 890