Ακίνητη ιδιοκτησία/ Ανάκτηση ακινήτων

Η εταιρεία μας διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα σε θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας  που παρέχει όλες τις απαραίτητες νομικές υπηρεσίες που αφορούν αυτόν τον τομέα του δικαίου. Με βάση την τεράστια γνώση και εμπειρία του δικηγορικού γραφείου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε στον τομέα των ακινήτων, έχει στηθεί ένα πολύ εξειδικευμένο τμήμα στη Λάρνακα και σε συνεργασία με την ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT (CYPRUS) LTD και την CCSRE REAL ESTATE COMPANY LTD  επιτυγχάνουμε τα τελευταία χρόνια την ανάκτηση πολλών ακινήτων από παράνομους επεμβασίες.  Περαιτέρω το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύναψη και διαμεσολάβηση για υπογραφή αγοραπωλητηρίων εγγράφων.

Στόχος του δικηγορικού γραφείου στα θέματα αγοροπωλησίας είναι η γρήγορη διεκπεραίωση των θεμάτων που σχετίζονται με τις αγορές και τις πωλήσεις ακινήτων, καθώς και η διευκόλυνση του πελάτη.

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε θέματα όπως η ενοικίαση ακινήτων, φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και νομικά (εμπράγματα) βάρη στα ακίνητα, και διαμορφώνουμε και συντάσσουμε όλες τις σχετικές συμφωνίες.  Μπορούμε επίσης να προχωρήσουμε σε συμπλήρωση και υποβολή όλων των αναγκαίων εγγράφων για τη μεταφορά και την καταγραφή του τίτλου ιδιοκτησίας, αλλά και την εκτέλεση των συμφωνιών από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο. Οι  δικηγόροι της ομάδας μας εκπροσωπούν τους πελάτες μας σε επίλυση των διαφορών με απόλυτη επιτυχία.